Trung hòa vi rút SARS-CoV-2 Phương pháp vàng keo Cassett

  • Virus Neutralization SARS-CoV-2 Test Cassette colloidal Gold Method

    Trung hòa vi rút Phương pháp vàng keo SARS-CoV-2 Test Cassette

    Thử nghiệm Trung hòa Vi rút (SARS-CoV-2) sử dụng nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp cạnh tranh.Nó có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 24 tháng.Không cần thiết bị đo, vận hành đơn giản, dễ hiểu, kết quả có thể được diễn giải trong 10 phút.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.