Syphlis

  • Syphilis Rapid Test Cassette

    Băng xét nghiệm nhanh bệnh giang mai

    Xét nghiệm nhanh bệnh giang mai dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp bánh mì kép.Bài kiểm tra này rất đơn giản để thực hiện và có thể được thực hiện trong một bước.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và có thể đọc kết quả sau 15 phút.Ổn định và có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 24 tháng.