Rotavirus

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Rotavirus

    Thử nghiệm nhanh Kháng nguyên Rotavirus là một bộ xét nghiệm phân không yêu cầu bất kỳ thiết bị đo đạc nào.Bộ dụng cụ sử dụng nguyên lý của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất đơn giản để sử dụng và dễ hiểu.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và kết quả có thể được diễn giải trong 10 phút.Sản phẩm có độ chính xác cao, độ nhạy và độ đặc hiệu cao.Nó ổn định và có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 tháng.