Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân

  • Mononucleosis(Mono)Rapid Test

    Tăng bạch cầu đơn nhân (Mono) Test nhanh

    Xét nghiệm nhanh cho bệnh bạch cầu đơn nhân sử dụng nguyên tắc của một phản ứng kháng thể-kháng nguyên đặc hiệu cao.Nó rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ thiết bị hoặc thử nghiệm bổ sung nào.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Phát hiện định tính trực tiếp và nhanh chóng, cho kết quả trong 5 phút, độ ổn định tốt, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 tháng, Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.