LH

  • Luteinizing hormone (LH) Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh hormone tạo hoàng thể (LH)

    Xét nghiệm Nhanh Hormone Luteinising là một xét nghiệm không dùng dụng cụ.Nó sử dụng nguyên tắc của phương pháp chống bánh mì kép.Nó rất đơn giản để thực hiện, không yêu cầu bất kỳ thiết bị, không yêu cầu đào tạo chuyên nghiệp và dễ dàng để diễn giải.Xét nghiệm nhanh chóng và có thể đọc kết quả trong 3 phút đối với xét nghiệm nước tiểu.Độ nhạy cao, với mức phát hiện tối thiểu 25 mIU / ml, ổn định, có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng và có giá trị lên đến 24 tháng.