Bệnh truyền nhiễm

 • Dengue IgG/IgM Rapid Test Cassette colloidal gold method

  Dengue IgG / IgM Test nhanh Phương pháp vàng keo

  Xét nghiệm nhanh Dengue IgG / IgM sử dụng nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp gián tiếp.Nó không chỉ phát hiện sự hiện diện của nhiễm vi-rút sốt xuất huyết mà còn phân biệt giữa nhiễm trùng sốt xuất huyết nguyên phát và thứ phát.Nó là đơn giản để thực hiện và dễ dàng để giải thích.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và kết quả có thể được diễn giải trong 10 phút.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao

 • Adeno/Rota Antigen Rapid Test

  Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Adeno / Rota

  Xét nghiệm nhanh kháng nguyên adenovirus / rotavirus dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống kẹp đôi.Nó có thể được sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên adenovirus và kháng nguyên virus rota trong mẫu phân.Đây là một thủ tục đơn giản và thuận tiện, dễ diễn giải, có thể đánh giá trực quan và kết quả có thể được diễn giải trong 10 phút.Độ nhạy cao, độ đặc hiệu cao và độ chính xác cao.

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Adenovirus

  Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Adenovirus là một bộ xét nghiệm phân không yêu cầu bất kỳ thiết bị đo đạc nào.Nó sử dụng nguyên tắc của phương pháp chống bánh mì kép.Nó rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ thiết bị hoặc thử nghiệm bổ sung nào và mẫu rất dễ thu thập.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và có thể đọc kết quả sau 10 phút.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Rotavirus

  Thử nghiệm nhanh Kháng nguyên Rotavirus là một bộ xét nghiệm phân không yêu cầu bất kỳ thiết bị đo đạc nào.Bộ dụng cụ sử dụng nguyên lý của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất đơn giản để sử dụng và dễ hiểu.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và kết quả có thể được diễn giải trong 10 phút.Sản phẩm có độ chính xác cao, độ nhạy và độ đặc hiệu cao.Nó ổn định và có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 tháng.

 • Strep A Antigen Rapid Test

  Kiểm tra nhanh kháng nguyên Strep

  Xét nghiệm nhanh Strep A sử dụng nguyên tắc phản ứng kháng thể-kháng nguyên đặc hiệu cao.Sản phẩm dễ dàng bảo quản và vận chuyển, có thể để ở nhiệt độ phòng lên đến 24 tháng.Nó rất đơn giản để sử dụng, không cần thiết bị đặc biệt, chỉ cần một mẫu và đọc, dễ đọc.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và có thể đọc kết quả sau 5 phút.Sản phẩm có độ chính xác cao, độ nhạy và độ đặc hiệu cao.

 • Typhoid IgG/IgM Rapid Test

  Thử nghiệm nhanh IgG / IgM thương hàn

  Typhoid IgG / IgM Rapid Test dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp gián tiếp.Nó rất đơn giản để vận hành và không yêu cầu bất kỳ thiết bị đo đạc nào.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Bài kiểm tra nhanh chóng và kết quả dễ hiểu, mất 10 phút để diễn giải.Có độ ổn định cao, được bảo quản ở nhiệt độ phòng và có thời hạn sử dụng lên đến 24 tháng.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • Tuberculosis IgG IgM Rapid Test

  Xét nghiệm nhanh IgG IgM lao

  Xét nghiệm nhanh IgG / IgM lao dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống dính kép.Bài kiểm tra này rất đơn giản để thực hiện và có thể được thực hiện trong một bước.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và có thể đọc kết quả sau 10 phút.Ổn định và có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 24 tháng.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • Mononucleosis(Mono)Rapid Test

  Tăng bạch cầu đơn nhân (Mono) Test nhanh

  Xét nghiệm nhanh cho bệnh bạch cầu đơn nhân sử dụng nguyên tắc của một phản ứng kháng thể-kháng nguyên đặc hiệu cao.Nó rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ thiết bị hoặc thử nghiệm bổ sung nào.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Phát hiện định tính trực tiếp và nhanh chóng, cho kết quả trong 5 phút, độ ổn định tốt, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 tháng, Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • H. pylori Antibody Rapid Test

  Xét nghiệm nhanh kháng thể H. pylori

  Xét nghiệm nhanh kháng nguyên Dengue NS1 dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ thiết bị hoặc xét nghiệm bổ sung nào, có thể kiểm tra toàn diện mẫu bệnh phẩm, máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Phát hiện định tính trực tiếp và nhanh chóng, cho kết quả trong 15 phút, độ ổn định tốt, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 tháng, Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • Dengue NS1 Antigen Rapid Test

  Xét nghiệm nhanh kháng nguyên Dengue NS1

  Xét nghiệm nhanh kháng nguyên Dengue NS1 dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ thiết bị hoặc xét nghiệm bổ sung nào, có thể kiểm tra toàn diện mẫu bệnh phẩm, máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Phát hiện định tính trực tiếp và nhanh chóng, cho kết quả trong 15 phút, độ ổn định tốt, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 tháng, Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • Dengue NS1 Antigen & IgG/IgM Rapid Test

  Xét nghiệm nhanh kháng nguyên Dengue NS1 & IgG / IgM

  Dengue NS1Antigen & IgG / IgM Rapid Test sử dụng nguyên tắc của một phản ứng kháng thể-kháng nguyên đặc hiệu cao.Nó rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ thiết bị hoặc thử nghiệm bổ sung nào.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và kết quả dễ hiểu.kết quả có thể được giải thích trong 15 phút đối với kháng nguyên NS1 và 10 phút đối với kháng thể IgG / IgM.Độ ổn định tốt, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 tháng, Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • HIV 12O Human Immunodeficiency Virus Rapid Test

  Xét nghiệm nhanh vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV 12O

  Xét nghiệm nhanh vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV 1/2 / O sử dụng nguyên tắc của phản ứng kháng thể-kháng nguyên đặc hiệu cao.Không cần thiết bị đặc biệt, dễ vận hành;phát hiện một bước các kháng thể đối với Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) loại I (bao gồm Subtype M và Subtype O) và II trong máu toàn phần, huyết thanh và mẫu huyết tương của con người;Dò định tính trực tiếp và nhanh chóng, cho kết quả trong 10 phút, độ ổn định tốt, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng 24 tháng, độ nhạy cao, độ đặc hiệu cao và độ chính xác cao.