HIV

  • HIV 12O Human Immunodeficiency Virus Rapid Test

    Xét nghiệm nhanh vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV 12O

    Xét nghiệm nhanh vi rút suy giảm miễn dịch ở người HIV 1/2 / O sử dụng nguyên tắc của phản ứng kháng thể-kháng nguyên đặc hiệu cao.Không cần thiết bị đặc biệt, dễ vận hành;phát hiện một bước các kháng thể đối với Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) loại I (bao gồm Subtype M và Subtype O) và II trong máu toàn phần, huyết thanh và mẫu huyết tương của con người;Dò định tính trực tiếp và nhanh chóng, cho kết quả trong 10 phút, độ ổn định tốt, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng 24 tháng, độ nhạy cao, độ đặc hiệu cao và độ chính xác cao.