hCG

  • Human chorionic gonadotropin (HCG) Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh gonadotropin màng đệm ở người (HCG)

    Thử nghiệm nhanh Gonadotropin chorionic ở người sử dụng nguyên tắc của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất đơn giản để thực hiện, không yêu cầu bất kỳ thiết bị, không yêu cầu đào tạo chuyên gia và dễ dàng để diễn giải.Xét nghiệm này diễn ra nhanh chóng, với kết quả có thể đọc được trong 3 phút đối với nước tiểu và 5 phút đối với huyết thanh.Độ nhạy cao, với mức phát hiện tối thiểu là 25 mIU / ml.