CRP

  • CRP Semi-Quantitative Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh bán định lượng CRP

    Thử nghiệm nhanh bán định lượng CRP dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất đơn giản để vận hành và không yêu cầu bất kỳ thiết bị đo đạc nào.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Bài kiểm tra nhanh chóng và kết quả dễ hiểu, mất 5 phút để diễn giải.Có độ ổn định cao, được bảo quản ở nhiệt độ phòng và có thời hạn sử dụng lên đến 24 tháng.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.