Dấu hiệu tim

 • Cardiac Troponin I (CTnl) Rapid Test

  Thử nghiệm nhanh Troponin I (CTnl) tim

  Xét nghiệm nhanh Cardiac Troponin I (CTnI) dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất đơn giản để vận hành và không yêu cầu bất kỳ thiết bị đo đạc nào.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Bài kiểm tra nhanh chóng và kết quả dễ hiểu, mất 10 phút để diễn giải.Có độ ổn định cao, được bảo quản ở nhiệt độ phòng và có thời hạn sử dụng lên đến 24 tháng.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • CRP Semi-Quantitative Rapid Test

  Thử nghiệm nhanh bán định lượng CRP

  Thử nghiệm nhanh bán định lượng CRP dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất đơn giản để vận hành và không yêu cầu bất kỳ thiết bị đo đạc nào.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Bài kiểm tra nhanh chóng và kết quả dễ hiểu, mất 5 phút để diễn giải.Có độ ổn định cao, được bảo quản ở nhiệt độ phòng và có thời hạn sử dụng lên đến 24 tháng.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.

 • Cardiac Troponin I(cTnI)/Myoglobin(MYO)/Creatine Kinase Isoenzyme(CK-MB)Rapid Test

  Thử nghiệm nhanh Troponin I (cTnI) / Myoglobin (MYO) / Creatine Kinase Isoenzyme (CK-MB) của tim

  Xét nghiệm nhanh Cardiac Troponin I (CTnI) / Myoglobin (MYO) / Creatine Kinase Isoenzyme (CK-MB) dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống kẹp đôi.Nó rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ thiết bị hoặc thử nghiệm bổ sung nào.Bao phủ mẫu toàn diện, có thể xét nghiệm mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương.Bài kiểm tra nhanh chóng và kết quả dễ hiểu, mất 10 phút để diễn giải.Có độ ổn định cao, được bảo quản ở nhiệt độ phòng và có thời hạn sử dụng lên đến 24 tháng.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.