Adeno

  • Adeno/Rota Antigen Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Adeno / Rota

    Xét nghiệm nhanh kháng nguyên adenovirus / rotavirus dựa trên nguyên tắc kỹ thuật của phương pháp chống kẹp đôi.Nó có thể được sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên adenovirus và kháng nguyên virus rota trong mẫu phân.Đây là một thủ tục đơn giản và thuận tiện, dễ diễn giải, có thể đánh giá trực quan và kết quả có thể được diễn giải trong 10 phút.Độ nhạy cao, độ đặc hiệu cao và độ chính xác cao.

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Adenovirus

    Thử nghiệm nhanh kháng nguyên Adenovirus là một bộ xét nghiệm phân không yêu cầu bất kỳ thiết bị đo đạc nào.Nó sử dụng nguyên tắc của phương pháp chống bánh mì kép.Nó rất dễ sử dụng, không yêu cầu bất kỳ thiết bị hoặc thử nghiệm bổ sung nào và mẫu rất dễ thu thập.Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và có thể đọc kết quả sau 10 phút.Độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu cao.